Polski
  • Українська
  • Polski
Адрес
Lwów, ul Shchyretska 36/5
Polski
  • Українська
  • Polski

Smilka Igor Stepanowycz

Smilka Igor Stepanowycz
Smilka Igor Stepanowycz
Posada:
Chirurg kategorii I, flebolog, lekarz diagnostyki ultrasonograficznej
Doświadczenie:
12

 

W 2008 roku ukończył Lwowski Uniwersytet Narodowy, Danylo Halytsky, Wydział Lekarski

 

W latach 2008-2011 odbył staż na oddziale chirurgicznym Lwowskiego Okręgowego Szpitala Klinicznego oraz Szpitala Ratunkowego specjalizującego się w chirurgii.

 

Od 2011 roku pracuje jako chirurg we Lwowskim Okręgowym Szpitalu Klinicznym.

 

2008, 2009 – Uczestnik kursu mistrzowskiego „Aktualne zagadnienia flebologii”

 

2010 – uczestnik III Kongresu Chirurgów Naczyniowych i Angiologów Ukrainy

 

W 2011 roku przeszedł kursy USG „Dopplerografia głównych naczyń krwionośnych”

 

2013 – Ukraińsko-francuskie seminarium „Żylaki kończyn dolnych”, NSC „Instytut Kardiologii. acad. M.D. Strażhesko » Uczestnik IV, V, VI ogólnoukraińskiej konferencji z udziałem międzynarodowym „Odczyty Suchar: angiologia i chirurgia naczyniowa dzisiaj”;

 

Uczestnik seminarium „Technologie laserowe w chirurgii żylaków”

 

Przeprowadził ponad 7000 endożylnej koagulacji laserowej (EVLK) żylaków kończyn dolnych.