Polski
  • Українська
  • Polski
Адрес
Lwów, ul Shchyretska 36/5
Polski
  • Українська
  • Polski

Mysłowych Oleg Jurijowycz

Mysłowych Oleg Jurijowycz
Mysłowych Oleg Jurijowycz
Posada:
Chirurg flebolog najwyższej kategorii, lekarz diagnostyki ultrasonograficznej
Doświadczenie:
17

Studiował na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Danyła Halickiego

W latach 2000-2006 na Wydziale Lekarskim nr 1 na kierunku biznes medyczny.

W latach 2006-2009 odbył staż w ramach FPDO w specjalności „Chirurgia”

Od 2009 roku pracuje jako chirurg we Lwowskim Okręgowym Szpitalu Klinicznym. Chirurg II kategorii

2008, 2009 – Uczestnik kursu mistrzowskiego „Aktualne zagadnienia flebologii”

2010 – uczestnik III Kongresu Chirurgów Naczyniowych i Angiologów Ukrainy

W 2011 roku skończył kursy USG „Dopplerografia głównych naczyń krwionośnych”

W 2013 roku uzyskał certyfikat w „Diagnostyce USG”

2013 – Ukraińsko-francuskie seminarium „Żylaki kończyn dolnych”, NSC „Instytut Kardiologii. acad. M.D. Strażhesko »

Uczestnik IV, V, VI ogólnoukraińskiej konferencji z udziałem międzynarodowym „Odczyty Suchariewa: angiologia i chirurgia naczyniowa dzisiaj”;

Uczestnik seminarium „Technologie laserowe w chirurgii żylaków”

Przeprowadził ponad 1500 endożylnej koagulacji laserowej (EVLK) żylaków kończyn dolnych.

Przeprowadził ponad 800 zabiegów skleroterapii żylaków siatkowatych.